Sản phẩm

  Tell: 0466.827.228
 
      Hotline: 0962.950.199

Một số hình ảnh hoạt động sản xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phòng nuôi cấy chuối

Mẫu nhân 

 

Cây trong bình hoàn chỉnh

Cây chuẩn bị ra vườn ươm

@ Banana Invitro of SAGI

Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

Web: www.giongcaychuoi.com - Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tell: 0466.827.228 - Fax: 043.67.57.301

 

Community groups

Designed :